Aanmelden

Aanmelden

De plaatsing van nieuwe leerlingen op onze school

Voordat een leerling wordt geplaatst op een sbo school volgt hij over het algemeen het volgende traject:

  1. Signaleren van de problemen en hulp bieden binnen de groep van het basisonderwijs.
  2. Bespreken van de problemen op schoolniveau.
  3. Inschakelen van het Onderwijsarrangeerteam van PPO Rotterdam. Zij kijken samen met de basisschool welke extra ondersteuning de leerling nodig heeft en of de basisschool die ondersteuning kan bieden of dat een andere school (bv de speciale basisschool)meer gespecialiseerd is.
  4. Aanmelden bij de Toelaatbaarheidscommissie (TLC). De TLC controleert de aanmelding op juistheid en geeft bij akkoord een TLV (Toelaatbaarheidsverklaring) af.
  5. Aanmelden bij één van de scholen voor SBO in Rotterdam-Zuid.

Een leerling kan alleen op een speciale school voor basisonderwijs (SBO) worden toegelaten als zoals hierboven beschreven, de TLC (Toelaatbaarheidscommissie) van het samenwerkingsverband in een verklaring heeft aangegeven dat de plaatsing van de leerling op zo’n school noodzakelijk is.

Als de leerling afkomstig is van een andere SBO-school dan kan de TLC het eerdere oordeel laten meewegen en een nieuwe beschikking afgeven of de leerlingen verwijzen naar een andere basisschool.

De aanmelding van nieuwe leerlingen voor de Sonnevanck wordt door de ouder(s) gedaan bij de directie. Deze organiseert vervolgens een intakegesprek, waarin wederzijds informatie wordt verstrekt over het kind en de school. De originele TLV- moet door de ouders worden meegebracht.

 

Het is mogelijk dat ouders al in het voortraject onze school ter oriëntatie bezoeken. De ouders worden dan door de directie rondgeleid en krijgen in een gesprek informatie over het onderwijs en de werkwijze van onze school.

Van alle kinderen die worden aangemeld, worden de gegevens bestudeerd en vervolgens wordt het didactische niveau bepaald. Er wordt een startdocument opgesteld en tevens het ontwikkelingsperspectief van de leerling.

Dit is het overzicht van onze groepen op dit moment (september 2023): 

Schooljaar 2023-2024

groep 2 (vol)

groep 3 (vol)

groep 4 (vol)

groep 5 (vol)

groep 6 (vol)

groep 7 (vol)

groep 8 (vol)

Terug

Zwartewaalstraat 38

3081 HZ Rotterdam

010-4858227

algemeen@nullsbo-sonnevanck.nl