Onze visie

Onze visie

Missie Het best passend onderwijs op Zuid voor alle kinderen.  Visie Op SBO Sonnevanck staat het kind en zijn ontwikkeling centraal. We scheppen met het team, leerlingen en de ouders een veilige en uitdagende leef- en leeromgeving. Samen zorgen we e...

Lees verder

Schoolregels

Schoolregels

Wij vinden het heel belangrijk dat er rust is binnen de school, dat de kinderen zich aan de regels houden en dat ze op een respectvolle wijze met elkaar omgaan. Zo lukt het de kinderen beter om te leren en voelen ze zich prettig op school. Om dit te berei...

Lees verder

Schooltijden

Schooltijden

De schooltijden zijn voor schooljaar 2023-2024 zijn als volgt: maandag 08.30 - 13.30 uur dinsdag 08.30 - 13.30 uur woensdag 08.30 - 13.30 uur donderdag 08.30 - 13.30 uur vrijdag 08.30 - 13.30 uur...

Lees verder

Gedragscode SBO Sonnevanck

Gedragscode SBO Sonnevanck

Als u de gedragscode wilt downloaden, klikt u hier.

Lees verder

Aanmelden

Aanmelden

De plaatsing van nieuwe leerlingen op onze school Voordat een leerling wordt geplaatst op een sbo school volgt hij over het algemeen het volgende traject: Signaleren van de problemen en hulp bieden binnen de groep van het basisonderwijs. Bespreken va...

Lees verder

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Contactpersoon en vertrouwenspersoon Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden, of worden af en toe fouten gemaakt. Op onze school is dat niet anders. Zit je iets dwars, heb je een probleem of klacht? Je kunt ergens terecht! KlachtenWe hebben...

Lees verder

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk op de Sonnevanck Als kinderen problemen hebben kan dat hun leerprestaties en hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassen mensen in de weg staan. Leerkrachten doen er alles aan om hen goed onderwijs te geven. Ouders doen er all...

Lees verder

Stagiaires

Stagiaires

Stage op SBO Sonnevanck Jaarlijks lopen studenten van diverse opleidingen stage aan onze school. De stage stelt hen in staat bij ons op school praktijkervaring op te doen. Dit een investering van de school maar het biedt ook mogelijkheden voor onze scho...

Lees verder

Schoolgids

Schoolgids

Klik hier voor de schoolgids.

Lees verder

Privacy

Privacy

Privacy Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). SBO Sonnevanck gaat zorgvuldig om met de gegevens van alle betrokk...

Lees verder


Zwartewaalstraat 38

3081 HZ Rotterdam

010-4858227

algemeen@nullsbo-sonnevanck.nl